En Business Digital Väggklocka för när tiden verkligen går

Tiden är en viktig aspekt för alla företag, och i de flesta fall är vanliga klockor och klockor bara bra för att berätta för människor när de ska komma fram till jobbet eller när ett möte ska börja. Men för vissa företag är tiden väldigt viktig och varje sekund kan räkna, och vanliga klockor är inte precis noggranna. På de finansiella marknaderna kan exempelvis aktiekurserna stiga och falla inom en enda sekund, medan i organisationer som är beroende av att människor är punktliga, att ha klockor som kan driva och förlora synkronisering kan skapa en ineffektiv service. Av denna anledning, affärer digitala väggklockor som håller perfekt tid och förlorar aldrig synkronisitet med varandra är viktiga verktyg.

Atomic Clock Precision

Atomklockor är den mest exakta typen av klocka. Jämfört med en vanlig digital klocka, som kan drifta några sekunder varje dag, kommer en atomur inte att drifta med en sekund i tusentals år. Medan denna typ av ultra-noggrannhet kan tyckas onödig, genom att använda en atomur kommer ett företag inte att drabbas av problemet med olika klockor som drivs i olika takt.

Naturligtvis är atomklockor inte den typ av utrustning som kan fästas på en vägg; de är mycket känsliga och dyra utrustning, men du behöver inte ha en verklig atomur för att utnyttja sin ultimata tid. En digitalklocka för företag kan använda en atomur som källa till tid och relä den här tiden i en digital skärm.

Dessa klockor som mottar klockor kommer i olika former. Vissa använder små radiomottagare för att hämta atomklockans sändningar som sänds av National Physical Laboratory (NPL) i Storbritannien eller National Institute of Standards och Time (NIST) i USA. För organisationer som kräver flera digitala digitala väggklockor är det effektivaste systemet att använda nätverket av klockor anslutna till en tidsserver för nätverk. Dessa tidsservrar kan ta emot och distribuera klocktid till hundratals enheter, inklusive digitala digitala klockor, men även datorer runt kontoret.

NTP-synkronisering

A nätverk tidsserver använder programvaran algoritmen NTP (Network Time Protocol) för att synkronisera alla enheter i ett nätverk till samma tidsskala. NTP fungerar genom att kontinuerligt kontrollera varje enhet som är ansluten till nätverks-tidsservern, oavsett om det är en dator eller en digitalklocka för företag och säkerställer att den inte har drevs från atomurtiden. Detta är så effektivt att det innebär att ett nätverk av digitala digitala klockor kan hållas inom några millisekunder av varandra.

Den stora fördelen med NTP synkroniserade klockor är att de aldrig behöver justeras och kommer automatiskt att förändras under perioder av sommartidsändring. När de ansluts till ett nätverk med en Ethernet-kabel, behöver de inte heller batterier, så det finns ingen oro att en klocka kommer att sluta. När tiden är väldigt viktig kommer företagets digitala väggklockor kopplade till en nätverks tidsserver och synkroniseras till NTP att se till att alla i en organisation kommer att få tillgång till exakt samma tid och att alla klockor kommer att vara identiska med varandra hela tiden, vilket hjälper till att skapa effektivitet i organisationen.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning