Ta med Atomic Clock Precision till skrivbordet

Atomklockor har varit ett stort inflytande på våra moderna liv med många av de teknologier som har revolutionerat hur vi lever våra liv med utgångspunkt i deras ultimata precisa tidsförmåga.

Atomklockor skiljer sig långt från andra kronometrar; en normal klocka eller klocka kommer att hålla tiden ganska noggrant men kommer att förlora två eller två varje dag. En atomur å andra sidan kommer inte att förlora en sekund i miljoner år.

Faktum är att det är rättvist att säga att en atomur inte mäter tid men är grunden till att vi baserar våra perceptioner av tiden på. Låt mig förklara, tid, som Einstein påvisade, är relativ och den enda konstanten i universum är ljusets hastighet (även om det är ett vakuum).

Mätningstiden med någon riktig precision är därför svår eftersom även gravitationen på jorden skjuts upp tiden, saktar den ner. Det är också nästan omöjligt att basera tiden på någon referenspunkt. Historiskt har vi alltid använt jordens revolution och hänvisning till de himmelska kropparna som grund för vår tidsförklaring (24 timmar på en dag = en jordens rotation, 365 dagar = en rotation runt jorden runt solen osv.).

Tyvärr är jordens rotation inte en exakt referensram för att basera vår tid på att fortsätta. Jorden sakta ner och snabbare upp i sin revolution, vilket innebär att vissa dagar är längre än andra.

Atomur
använde emellertid resonansen hos atomer (normalt cesium) vid särskilda energitillstånd. Eftersom dessa atomer vibrerar vid exakta frekvenser (eller exakt antal gånger) kan detta användas som underlag för att berätta tid. Så efter atomklockans utveckling har den andra definierats som över 9-miljardresonans "ticks" av cesiumatomen.

Den atomklockans ultimata precision utgör grunden för teknik som satellitnavigering (GPS), flygkontroll och internethandel. Det är möjligt att använda atomklockans exakta natur för att synkronisera datornätverk. Allt som behövs är a NTP tidsserver (Network Time Protocol).
NTP-servrar ta emot tiden från atomklockor via en sändningssignal eller GPS-nätverket, fördelar de sedan under ett nätverk så att alla enheter har exakt samma, ultimata exakta tid.

Det här inlägget skrevs av

Stuart

Relaterad läsning