Kalendrar och mäta tid

Vi är alla medvetna om tidens gång; Det styr oss hela vårt liv ständigt ebbar bort, dikterar när vi ska äta, sova, vakna eller arbete.

Ändå har begreppet tid förbryllad filosofer och vetenskapsmän för årtusenden och vi är fortfarande osäker på exakt vilken tid är; Även om arbetet med Einstein och andra har lett oss på något sätt i sin förståelse.

Men exakt vilken tid är inte så stor roll i driften av vår dag till dag liv, men att mäta dess bortgång har upptagna människor i tusentals år. Kalendrar har funnits i årtusenden, har jordbruks religiösa och sociala skäl gjorde dem avgörande prognoser när man skörda grödor eller när man ska fira en religiös händelse.

Majoriteten av alla kalendersystem har baserats på jordens eller månens rörelse. En fullständig rotation är en dag; Månens bana är en månad; och en omlopp av solen är ett år.

Kalendrar som är baserade på månens rörelse är kända som månkalendar medan de som är baserade runt jordens omlopp kallas solkalendar. Eftersom antalet dagar på ett år inte är ett heltal (jorden tar 365 dagar och sex timmar för att bana om solen) måste solkalendrar fudge siffrorna, vanligtvis genom att lägga till en extra dag på några få år (en språngdag) ett språngår en dag längre än resten av åren.

Det uppstår problem med månskalendar också. Medan månen tar 28-dagar att cirkulera jorden, som kan delas in i sju (fyra veckor), kan ett år inte delas in i samma måncykler, så månader måste ha ett annat antal dagar (månen går faktiskt runt Sun 13 gånger under 364 dagar).

Baslinjen för kalendrar (det datum de börjar räkna) beror på kulturella eller religiösa skäl. Den gregorianska kalendern, som antogs i Europa under medeltiden, använde Kristi födelse; medan ett år i Japan är baserat på den nuvarande kejsarens regeringstid (2008 är år 18 av kejsaren Akihito).

Huvudanvändningen av kalendrar har alltid varit att identifiera händelser och i modern tid kombineras och kombineras de ofta med tiden för att skapa en komplett tidsplan. En kalender baserad på jordens eller månens rörelse är mindre relevant idag sedan tillkomsten av exakta klockor och modern teknik, t.ex. atomklockor, NTP-servrar (Network Time Protocol) och GPS (Global Positioning System). Dessa har gjort det möjligt att utveckla en global standardiserad tidsskala (känd som UTC - Coordinated Universal Time).

Tack vare denna teknik vet vi dock att jordens rörelse inte är lika exakt som våra moderna klockor (en atomur är 1,000,000 gånger stabilare än jordens rotation). Jorden saktar faktiskt (och ibland accelererar) i sin omlopp. Om ingenting gjordes för att kompensera för detta skulle slutligen middag bli midnatt och vice versa (om än i tusen årtusenden) så hoppas sekunder läggas till standard tidsskala precis som dagarna läggs till under ett språngår.

I modern tid kalendrar används fortfarande. Den gregorianska kalendern är utbredd i hela västvärlden och andra kalendrar har utvecklats såsom skatte kalender, som utvecklats av företag som ett sätt att jämföra produktivitet eller vinst från månad till månad och år till år. Av denna anledning skatte kalendrar har ett fast antal veckor i en månad, kan januari har fem veckor medan mars kan ha fyra. Andra kalendrar finns också sådana som de som används av skolor eller sport.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+