Funktioner av Network Time Protocol

NTP Beroende på en referensklocka och alla klockor på NTP-nätverket synkroniseras till den tiden. Det är därför absolut nödvändigt att referensklockan är så noggrann som möjligt. De mest korrekta klockorna är atomur. Dessa stora fysiklaboratorier kan bibehålla exakt tid över miljontals år utan att förlora en sekund.

An NTP-server kommer att få tiden från en atomur antingen från hela internet, GPS-nätverket eller radioöverföringarna. Vid användning av en atomur som referens kommer ett NTP-nätverk att vara korrekt inom några millisekunder av världens globala tidsskala UTC (Koordinerad universell tid).

NTP är ett hierarkiskt system. Ju närmare en enhet är till referens klockan desto högre på NTP-stratan är den. En klockreferensur är en stratum 0-enhet och a NTP-server som tar emot tiden från den är en stratum 1-enhet, klienter på NTP-servern är stratum 2-enheter och så vidare.

På grund av detta hierarkiska system kan enheter som ligger nedåt i stratan också användas som en referens som tillåter stora nätverk att fungera under anslutning till bara en NTP tidsserver.

NTP är ett protokoll som är feltolerant. NTP ser upp för fel och kan bearbeta flera tidskällor och protokollet väljer automatiskt det bästa. Även när en referensklock är tillfälligt otillgänglig kan NTP använda tidigare mätningar för att uppskatta den aktuella tiden ..

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning