Sex Anledningar till varför du behöver en dedikerad Network Time Server!

säkerhet
Om du har felaktig tid eller kör ett nätverk som inte är synkroniserat kan ett datorsystem vara sårbart för säkerhetshot och till och med bedrägerier. Timestamps är den enda referenspunkten för en dator för att spåra applikationer och händelser. Om dessa är felaktiga kan alla typer av problem uppstå, till exempel e-postmeddelanden som anländer innan de skickades. Det möjliggör också sådana tidskänsliga transaktioner som e-handel, online-bokning och handel med aktier och dela exakt timing med a nätverk tidsserver är viktigt och priserna kan falla eller öka med miljoner på en sekund.

Skydd:
Underlåtenhet att synkronisera ett datanätverk kan tillåta hackare och skadliga användar möjligheter att komma till ditt system, även bedrägerier kan dra nytta av. Även de synkroniserade maskinerna kan bli offer, särskilt när du använder Internet som en tidsreferens som tillåter en öppen dörr för skadliga användare att injicera ett virus i ditt nätverk. Använda radio eller GPS-klockor ge noggrann tid bakom din brandvägg som håller dig säker.

Noggrannhet:
NTP Time Servers se till att alla nätverksdatorer synkroniseras automatiskt till exakt tid och datum, nu och i framtiden, uppdaterar automatiskt nätverket under sommartid och språng sekunder.

Laglighet:
Om datainnehållet någonsin ska användas i rättssalen är det viktigt att informationen kommer från ett nät som är synkroniserat. Om systemet inte är kan bevisen inte avvisas.

Glada användare:
Stoppa användarna att klaga på fel tid på sina arbetsstationer

Kontroll:
Du har kontroll över konfigurationen. Till exempel kan du automatiskt ändra tiden framåt och tillbaka varje vår och hösten för sommartid eller ställa in servertiden för att vara låst till endast UTC-tid eller någon tidszon du väljer.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning