Hur atomklockor styr våra transportsystem

Att komma från A till B har varit ett primärt intresse för samhällen sedan de första vägarna byggdes. Vare sig det är häst, vagn, tåg, bil eller flyg - transport är det som gör det möjligt för samhällen att växa, blomstra och handla.

I dagens värld är våra transportsystem mycket komplexa tack vare det stora antalet människor som alla försöker komma någonstans - ofta vid liknande tidpunkter som rusningstid. Att behålla motorvägar, motorvägar och järnvägar körs kräver en sofistikerad teknik.

Trafikljus, hastighetskameror, elektroniska varningsskyltar och järnvägssignaler och punktsystem måste synkroniseras för säkerhet och effektivitet. Eventuella skillnader i tid mellan trafiksignaler kan till exempel leda till trafikköer bakom vissa ljus och andra vägar är tomma. På järnvägarna, om punkterna styrs av en felaktig klocka, när tågen kommer systemet kan vara oförberedt eller inte ha bytt linjen - vilket leder till katastrof.

På grund av behovet av säker, korrekt och tillförlitlig tidssynkronisering i våra transportsystem synkroniseras tekniken som styr dem ofta till UTC med hjälp av klockan tidsservrar.

De flesta tidsservrar som styr sådana system måste vara säkra så att de använder sig av Network Time Protocol (NTP) och få en säker tidöverföring som antingen använder atomur på GPS-satelliterna (Global Positioning System) eller genom att ta emot en radiotransmission från ett fysiklaboratorium som NPL (National Physical Laboratory) eller NIST (National Institute of Standards and Time).

Därefter är alla trafik- och järnvägssystem som fungerar på samma nätverk korrekta mot varandra inom några millisekunder av den här klockan genererade tiden och NTP-tidsservrar som håller dem synkroniserade, säkerställer att de stannar så, vilket gör minutjusteringar av varje systemklocka för att klara avdriften.

NTP-servrar används också av datanät för att säkerställa att alla maskiner synkroniseras tillsammans. Genom att använda en NTP-tidsserver i ett nätverk minskar sannolikheten för fel och säkerställer att systemet hålls säkert.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning