Betydelsen av Atomic Clock Time Källor för Teknik

Tidsåtgång och noggrannhet är viktigt i vår dagliga livs drift. Vi behöver veta vilken tid händelser inträffar för att vi inte saknar dem, vi behöver också ha en källa till korrekt tid för att förhindra att vi blir sena. och datorer och annan teknik är lika beroende av tinen som vi är.

För många datorer och tekniska system är tiden i form av en tidsstämpel det enda konkreta som en maskin måste identifiera när händelser ska inträffa och i vilken ordning. Utan en tidstämpel kan en dator inte utföra någon uppgift - även om det inte är möjligt att spara data är det dags att veta vilken tid det är.

På grund av detta beroende av tid har alla datorsystem inbyggda klockor på sina kretskort. Vanligtvis är dessa kvartsbaserade oscillatorer, som liknar de elektroniska klockorna som används i digitala armbandsur.

Problemet med dessa klockor är att de inte är mycket exakta. Visst, för att berätta tiden för mänskliga ändamål är de noggranna nog; Maskiner kräver ganska ofta en högre noggrannhet, speciellt när enheter synkroniseras.

För datanätverk är synkronisering avgörande, eftersom olika maskiner som berättar olika tider kan leda till fel och fel i nätverket att utföra enkla uppgifter. Det svåra med nätverkssynkronisering är att systemet klockor som används av datorer för att hålla tiden kan drifta. Och när olika klockor drifter med olika mängder, kan ett nätverk snart falla i disarray eftersom olika maskiner håller olika tider.

Av denna anledning är dessa systemklockor inte beroende av att tillhandahålla synkronisering. Istället används en mycket mer exakt typ av klocka: atomklocka.

Atomklockor drifter inte (åtminstone inte mer än en sekund i en miljon år) och är också idealiska för att synkronisera datornätverk. De flesta datorer använder programprotokollet NTP (Network Time Protocol) som använder en enda atomklocka tid källa, antingen via internet, eller säkert, externt via GPS eller radiosignaler, där det synkroniserar varje maskin i ett nätverk till.

Eftersom NTP säkerställer att varje enhet hålls exakt till denna källtid och ignorerar de opålitliga systemklockorna, kan hela nätet hållas synkroniserat med varje maskin inom fraktioner av en sekund av varandra.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning