Betydelsen av GPS-antennen

Det globala positionssystemet är en av de mest använda teknikerna i den moderna världen. Så många människor är beroende av nätverket för satellitnavigering eller tidssynkronisering. Majoriteten av trafikanterna är nu beroende av någon form av GPS- eller mobiltelefonnavigering, och yrkesförare är nästan helt beroende av dem.

Och det är inte bara navigering som GPS är användbar för. Eftersom GPS-satelliter innehåller atomklockor-det är tidssignalerna som dessa klockor sätter ut som används av satellitnavigationssystem för att exakt utföra positionering-de används som en primär källa till tid för en hel mängd tidskänsliga teknologier.

Trafikljus, CCTV-nätverk, ATM-maskiner och moderna datanätverk behöver alla korrekta tidskällor för att undvika drift och för att säkerställa synkronisitet. De flesta moderna tekniker, som datorer, innehåller interna tidstycken men dessa är bara enkla kvartsoscillatorer (liknande klocka som används i moderna klockor) och de kan drifta. Detta leder inte bara till att tiden långsamt blir inkorrekt, när enheterna är anslutna ihop kan detta driva lämna maskiner som inte kan samverka, eftersom varje enhet kan ha en annan tid.

Det är här GPS-nätverket kommer in, till skillnad från andra former av exakta tidskällor, är GPS tillgänglig var som helst på planeten, är säker (för ett datanätverk mottas det externt till brandväggen) och otroligt korrekt, men GPS har en distinkt nackdel.

Medan den är tillgänglig överallt på planeten är GPS-signalen ganska svag och för att få en signal, oavsett om det gäller tidssynkronisering eller för navigering, behövs en klar bild av himlen. Av denna anledning är GPS-antennen grundläggande för att du ska få en signal av god kvalitet.

Som GPS-antenn måste gå utomhus, det är viktigt att det inte bara är vattentätt, kan fungera i regnet och andra väderelement, utan också motståndskraftigt mot temperaturvariationer som upplevs under året.

En av de främsta orsakerna till GPS NTP-server misslyckande (tidsservrarna som tar emot GPS-tidssignaler och distribuerar dem runt ett nätverk med hjälp av Network Time Protocol) är en misslyckad eller felaktig antenn, så att du säkerställer att GPS-antennen är vattentät och motståndskraftig mot säsongsvariationer kan eliminera risken för framtida tidssignal misslyckanden.

Vattentät GPS-antenn

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning