Leap Second Argument Rumbles On

Argumentet om användningen av Leap Second fortsätter att röra på med astronomer igen efterlyser avskaffandet av denna kronologiska "fudge".

Galleons NTS 6001 GPS

Leap Second läggs till Coordinated Universal Time för att säkerställa den globala tiden, sammanfaller med jordens rörelse. Problemen uppstår eftersom moderna atomur är mycket mer exakt än planetens rotation, som varierar minutiöst på längden av en dag och gradvis saktar ner, om än minutiöst.

På grund av tidsskillnaderna i jordens spinn och den sanna tiden som atomklockor berättar, behöver tillfälliga sekunder lägga till den globala tidsskala UTC-Leap Seconds. Men för astronomer är språng sekunder ett problem eftersom de behöver hålla reda på både jordens spin-astronomiska tid - för att hålla sina teleskop fixerade på studerade objekt och UTC, som de behöver som atomurkälla för att utarbeta den sanna astronomiska tid.

Nästa år planerar dock en grupp astronomiska forskare och ingenjörer att uppmärksamma Leap Seconds tvångsform vid World Radiocommunication Conference. De säger att eftersom driften som orsakades av att inte inkludera språng sekunder skulle ta så lång tid - förmodligen över ett årtusenden, för att få någon synlig effekt på dagen, med middag gradvis övergå till eftermiddag, är det lite behov av Språng sekunder.

Oavsett om Leap Seconds är kvar eller inte, är det viktigt att ha en exakt källa till UTC-tid för många moderna teknologier. Med en global ekonomi och så mycket handel som genomförs på nätet, över kontinenter, säkerställer en enda källa förhindrar de problem som olika tidszoner kan orsaka.

Att se till att allas klocka läser samma tid är också viktigt och med många tekniker är millisekundernas noggrannhet till UTC avgörande - till exempel flygkontroll och internationella aktiemarknader.

NTP-tidsservrar som Galleons NTS 6001 GPS, som kan ge millisekundernoggrannhet med hjälp av den mycket exakta och säkra GPS-signalen, gör det möjligt för teknik och datanät att fungera i perfekt synkronitet till UTC, säkert och utan fel.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning