Network Time Server som håller kontroll över tiden

Datornätverk kan verka som ett skrämmande företag. Men ett datanätverk är egentligen bara ett antal maskiner anslutna för att underlätta dataöverföring och säkerhet. De kan vara mycket små, t.ex. två datorer i ett hemnätverk, till riktigt stora nätverk som består av hundratals och tusentals maskiner.

När en dator eller enhet är ansluten till ett nätverk finns det bara en referenspunkt som datorerna kan använda för att fastställa ordningen för händelser och applikationer och det är dags.

Tid, i form av tidsstämplar används av de flesta applikationer och det är då problem i datanät kan uppstå.

Datorer berättar tiden genom att använda en programvara klocka. Detta är baserat på en systemklocka som håller tiden när datorn är avstängd. Dock är datorerna klockor helt felaktiga. De tenderar att springa upp till flera sekunder i veckan. På ett nätverk när det finns mer än en maskin kan detta orsaka allvarliga problem om maskinerna drivs med olika hastigheter.

E-postmeddelanden kan komma fram innan de har skickats och hela nätverket kan vara sårbart för säkerhetshot och till och med bedrägeri!

A nätverk tidsserver används för att synkronisera ett datanätverk till en enda tidskälla. Denna tidskälla kan vara allt från en intern klocka på en dator till den tid som beräknas av en armbandsur. För att säkerställa perfekt noggrannhet och för att hålla ett nätverk synkroniserat med resten av världen, bör en UTC-tidskälla användas.

UTC (Samordnad Universal Time) är en global tidsplan baserad på tiden som atomklockor berättar för. En nätverkstidsserver kan ta emot en UTC-tidskälla från hela Internet (även om den inte är säker), via nätverket GPS (global positioning system) eller via specialradioöverföring från nationella fysiklaboratorier.

De flesta nätverkstidsservrar använder NTP (Network Time Protocol) för att distribuera tidsreferensen i hela nätverket. NTP är inte det enda tidsprotokollet som är utformat för att göra detta även om det dock är den mest använda.

Det här inlägget skrevs av

Stuart

Relaterad läsning