NTP-tidsserver Vanliga frågor

Q. Vad är NTP?
A. NTP - Network Time Protocol är ett internetprotokoll för tidssynkronisering, medan andra synkroniseringsprotokoll för andra gången är tillgängliga, är NTP den överlägset mest använda som har funnits sedan mitten av 1980 när Internet fortfarande var i sin spädbarn.

F. Vad är UTC?
A. UTC - Samordnad universell tid är en global tidsplan baserad på tiden som atomklockor berättar. Eftersom dessa klockor är så exakta varje år måste sålunda "språng sekunder" läggas till, eftersom UTC är ännu mer exakt än jordens rotation som saktar och snabbare tack vare månens gravitation.

Q. Vad är a Nätverk tidsserver?
A. En nätverks-tidsserver som också kallas en NTP-tidsserver är en nätverksenhet som tar emot en UTC-tidssignal och distribuerar den sedan bland de andra enheterna i ett nätverk. Tidsprotokollet NTP säkerställer då att alla maskiner hålls synkroniserade till den tiden.

Q. Var gör a nätverk tidsserver Ta emot en UTC-tid från?
A. Det finns flera källor där en UTC-tidreferens kan tas. Internet är det mest uppenbara med hundratals olika tidsservrar som skickar sina UTC-tidssignaler. Men dessa är notoriskt felaktiga beroende på många variabler är Internet inte heller en säker källa och inte lämplig för något datanätverk där säkerhetsproblem är ett problem. De andra metoderna som ger en mer exakt, säker och pålitlig källa till UTC-tid är att antingen använda överföringarna av GPS-nätverket (global positioning system) eller de nationella tid- och frekvensöverföringar som sänds på långvåg.

F. Kan jag få en radiotidssignal var som helst?
A. Tyvärr inte. Endast vissa länder har en tidssignal som sänds från sina nationella fysiklaboratorier och dessa signaler är ändliga och sårbara för störningar. I USA sänds signalen från Colorado och är känd som WWVB, i Storbritannien sänds den från Cumbria och kallas MSF. Liknande system finns i Tyskland, Japan, Frankrike och Schweiz.

Q. Vad sägs om GPS-signalen?
A. Ett satellitnavigationssystem är beroende av tidssignalerna från atomklockorna ombord i GPS-satelliterna. Det är denna tidssignal som används för att triangulera positionering och den kan också tas emot av en nätverksserver som är utrustad med en GPS-antenn. GPS finns överallt i världen, men en antenn behöver ha en klar bild av himlen.

F. Om jag har ett stort nätverk behöver jag flera nätverkstidsservrar?
A. Inte nödvändigtvis. NTP är hierarkisk och uppdelad i "stratum" en atomur är en stratum 0-enhet, en tidsserver som tar emot klocksignalen är en stratum 1-enhet och en nätverksenhet som tar emot en signal från en tidsserver är en stratum 2-enhet. NTP kan stödja 12-stratum (realistiskt, även om mer är möjligt) och varje strata kan användas som en enhet för att synkronisera till. Därför kan en stratum 2-enhet synkronisera annan maskin nedåt i strata och så vidare. Det betyder oavsett hur stort ett nätverk är, bara en nätverksserver skulle behövas.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning