Perfekt tidssynkronisering för Windows

De flesta Windows-operativsystem har en integrerad tidssynkroniseringstjänst, som standard installeras som kan synkronisera maskinen eller till och med ett nätverk. Av säkerhetsskäl rekommenderas det emellertid av Microsoft att en extern tidskälla används.

NTP-tidsservrar
Ta emot UTC-tidssignalen säkert och korrekt från GPS-nätverket eller WWVB-radiosändningar (eller europeiska alternativ). NTP-tidsservrar kan synkronisera en enskild Windows-maskin eller ett helt nätverk till inom en frakt av en sekund av rätten UTC tid (koordinerad universell tid).

En NTP-tidsserver ger exakt timinginformation 24 timmar-en-dag, 365 dagar-ett-år var som helst på hela världen. En dedikerad NTP-tidsserver är den enda säkra, säkra och tillförlitliga metoden för att synkronisera ett datanät till UTC (Coordinated Universal Time). Extern till brandväggen, an NTP tidsserver lämnar inte ett datorsystem sårbart för skadliga attacker i motsats till Internet-tidskällor via TCP-IP-porten.

En NTP-tidsserver är inte bara säker, den mottar en UTC-tidssignal direkt från atomur i motsats till Internet-tidkällor som verkligen är tidsservrar själva. NTP-servrar och andra tidssynkroniseringsverktyg kan synkronisera hela nätverk, enskilda datorer, routrar och en hel mängd andra enheter. Med hjälp av antingen GPS eller den nordamerikanska WWVB-signalen kommer en dedikerad NTP-tidsserver att säkerställa att alla dina enheter körs inom en bråkdel av UTC-tid.

En NTP-tidsserver kommer att:

• Öka nätverkssäkerheten
• Förhindra förlust av data
• Aktivera loggning och spårning av fel eller säkerhetsbrott
• Minska förvirringen i delade filer
• Förhindra fel i faktureringssystem och tidskänsliga transaktioner
• Kan användas för att ge otvetydiga bevis i juridiska och finansiella tvister

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning