Bräckligheten i Time japanska jordbävningen Förkortar Day

Den senaste och tragiska jordbävning som har lämnat så mycket förödelse i Japan har också visat en intressant aspekt om mätning av tid och jordens rotation.

Så kraftfull var jordbävningen 9.0 magnituden, det skiftade faktiskt Earth axel med 165mm (6½ inches) enligt NASA.

Skalvet, en av de mest kraftfulla kände på Erath under de senaste årtusendena, ändrat fördelningen av planetens massa, vilket gör att jorden roterar runt sin axel som lite snabbare och därmed förkorta varje dag som kommer att följa.

Lyckligtvis är så minut är det inte märks i vår dagliga verksamhet som jorden bromsas av mindre än ett par mikrosekunder (drygt en miljondels sekund) denna förändring, och det är inte ovanligt att naturfenomen att sakta ner hastigheten på jordens rotation.

I själva verket, eftersom utvecklingen av atomklockan i 1950 s, har det insetts jordens rotation är aldrig kontinuerlig och i själva verket har ökat en aning, mest sannolikt i miljarder år.

Dessa förändringar i jordens rotation, och längden av en dag, orsakas av effekterna av den rörliga hav, vind och dragningskraft av månen. I själva verket har man uppskattat att innan människan kom till jorden, längden på en dag under juraperioden (40-100 miljoner år sedan) längden på en dag var bara 22.5 timmar.

Dessa naturliga förändringar i jordens rotation och längden på en dag, bara märkbar för oss tack vare den exakta innebörden av atomur vilka har att ta hänsyn till dessa förändringar för att säkerställa att den globala tidsskalan UTC (Coordinated Universal Time) inte glida bort från medel soltid (med andra ord middagstid behöver kvar när solen är som högst under dagen).

För att uppnå detta är extra sekunder ibland läggs på UTC. Dessa extra sekunder kallas skottsekunder och över trettio har lagts till UTC sedan 1970 talet.

Många moderna datanät och tekniker förlitar sig på UTC att hålla enheter synkroniserade, vanligen genom att ta emot en tidssignal via en dedikerad NTP tidsserver (Network Time Protocol).

NTP-tidsservrar är utformade för att tillgodose dessa skottsekunder, möjliggör datasystem och teknik för att vara korrekt, exakt och synkroniserad.

Det här inlägget skrevs av

Stuart

Relaterad läsning