Time Servers och Internet

Timing blir allt viktigare för datorsystem. Det är nu nästan oerhört att ett datanätverk fungerar utan synkronisering till UTC (Coordinated Universal Time). Och ens enda maskiner som används i hemmet är nu utrustade med automatisk synkronisering. Den senaste inkarnationen av Windows, till exempel Windows 7, kopplas automatiskt till en tidkälla automatiskt (även om den här applikationen kan stängas av manuellt genom att öppna inställningarna för tid och datum.)

Införandet av dessa automatiska synkroniseringsverktyg i de senaste operativsystemen är en indikation på hur viktig tidpunktsinformation har blivit och när du överväger de typer av applikationer och transaktioner som nu utförs på internet är det ingen överraskning.

Internetbank, online-bokningar, internetauktioner och jämn e-post kan vara beroende av korrekt tid. Datorer använder tidstämplar som den enda referenspunkt som de måste identifiera när och om en transaktion har inträffat. Fel i tidsinformation kan orsaka otydliga fel och problem, särskilt vid felsökning.

Internet är fullt av tidsservrar med över tusen tidskällor tillgängliga för online-synkronisering dock; noggrannheten och användbarheten av dessa onlinekällor för UTC-tid varierar och lämnar en TCP / IP öppen i brandväggen för att tillåta tidsinformationen genom att låta ett system vara sårbart.

För nätverkssystem där timing inte bara är avgörande men där säkerhet också är en viktig fråga är Internet inte en föredragen källa för att ta emot UTC-information och en extern källa krävs.

Att ansluta ett NTP-nätverk till en extern källa för UTC-tid är relativt enkel om a nätverk tidsserver är använd. Dessa enheter som ofta kallas för NTP-servrar, använd atomklockorna ombord på GPS (Global Positioning System) -satelliter eller långvågsöverföringar som sänds av platser som NIST or NPL.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning