Tidssynkronisering på ett Windows 7-nätverk

Windows 7 är den senaste delen i Microsoft-operativsystemfamiljen. Efterföljande från den mycket felaktiga Windows Vista har Windows 7 en mycket varmare mottagning från kritiker och konsumenter.

Tidsynkronisering på Windows 7 är extremt rakt framåt som protokollet NTP (Network Time Protocol) är inbyggt i Windows 7 och operativsystemet synkroniserar automatiskt datorns klocka genom att ansluta till Microsoft-tidstjänsten time.windows.com.

Det här är användbart för många hemmabrukare, men synkroniseringen över Internet är inte tillräckligt säker för ett datornätverk av följande anledning:

För att ansluta till någon Internet-tidskälla, t.ex. time.windows.com, krävs ett inlägg som lämnas öppet i brandväggen. Som med alla öppna portar i en nätverksbrandvägg kan den användas som en startpunkt för en skadlig användare eller någon skadlig programvara.

Tidsynkroniseringsanläggningen i Windows 7 kan stängas av och det är ganska enkelt att göra genom att öppna dialogrutan för tid och datum och avmarkera synkroniseringsrutan.

Tidssynkronisering i ett nätverk är dock avgörande, så om Internet-tidsservice är avstängd måste den ersättas med en säker och korrekt tidskälla.

Det bästa sättet att göra det här är att använda en tidskälla som är extern till nätverket (och brandväggen).

Det enklaste, säkraste och mest exakta sättet att synkronisera ett Windows 7-nätverk är att använda en dedikerad NTP-server. Dessa enheter använder en tidsreferens från antingen en radiofrekvens (vanligtvis distribuerad av nationella fysiklaboratorier som Storbritanniens NPL och America's NIST) eller från GPS-satellitnätverket.

Eftersom båda dessa referenskällor kommer från klockklockor är de otroligt korrekta, och ett Windows 7-nätverk som består av hundratals maskiner kan synkroniseras inom några millisekunder av den globala tidsskala UTC (Coordinated Universal Time) genom att bara använda en NTP tidsserver.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning