Använda NTP-nätverk

Network Time Protocol är den överlägset mest använda applikationen för att synkronisera datortid över lokala nätverk och bredare nätverk (LAN och WAN). Principerna bakom NTP är ganska enkla. Den kontrollerar tiden på en systemklocka och jämför den med en auktoritativ enda tids källa, vilket gör korrigeringar till enheterna för att säkerställa att de alla är synkroniserade med tidskällan.

Att välja den tidskälla som ska användas är kanske den grundläggande viktigaste i konfigurera ett NTP-nätverk. De flesta nätverksadministratörer väljer helt rätt att använda en källa för UTC-tid (Koordinerad universell tid). Detta är en global tidsplan och innebär att ett datanätverk som synkroniseras med UTC inte bara använder samma tidsskala som alla andra UTC-synkroniserade nät, men det finns ingen anledning att oroa sig för olika tidszoner runt om i världen.

NTP använder olika lager, kända som strata, för att bestämma närheten och därmed noggrannheten till en tidskälla. Eftersom UTC styrs av atomklockor, kallas varje atomur som ger en tidssignal som stratum 0 och en enhet som tar emot tiden direkt från en atomur är stratum 1. Stratum 2-enheter är enheter som tar emot tiden från stratum 1 och så vidare. NTP stöder över 16 olika stratumnivåer, även om noggrannhet och pålitlig minskning med varje stratumlager längre bort får du.

Man-nätverksadministratörer väljer att använda en internetkälla för UTC-tid. Bortsett från säkerhetsriskerna att använda en tidskälla från internet och låta den komma åt via din brandvägg. Internet-tidsservrar är också stratum 2-enheter, eftersom de normalt är servrar som tar emot tiden från enstaka XDAX-enhet.

En dedikerad NTP-tidsserver å andra sidan hade stratum 1-enheter i sig. De tar emot tiden direkt från atomur, antingen via GPS eller långvågsradioöverföringar. Detta gör dem mycket säkrare än internetleverantörer eftersom tidskällan är extern till nätverket (och brandväggen) men det gör dem också mer exakta.

Med en stratum 1-tidsserver kan ett nätverk synkroniseras till inom några millisekunder UTC utan risk för att din säkerhet skadas.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning