Använda Windows 7 och skälen till ditt nätverk behöver fortfarande en NTP-server

Tidssynkronisering blir allt mer relevant eftersom vi blir mer beroende av internet. Med så många tidskänsliga transaktioner som genomförs över hela världen, från bank och handel till att skicka e-post, är rätt och korrekt tid avgörande för att förebygga fel och säkerställa säkerheten.

Allt fler använder sig allt fler av källor till internettid, särskilt med många av de moderna smakerna i Microsofts Windows som Windows 7 med NTP och tidssynkronisering färdigheter som redan installerats.

Windows 7 och tidssynkronisering

Windows 7 kommer rakt ut ur rutan att försöka hitta en källa till internettid; Men för en nätverksmaskin betyder det inte nödvändigtvis att datorn kommer att synkroniseras exakt eller säkert.

Internetkällor kan vara helt opålitliga och osäkra för ett modernt datornätverk. Internet tid måste komma igenom brandväggen och som ett klyfta kvarstår för att dessa tidskoder ska komma igenom, kan skadlig programvara även dra nytta av detta brandväggshål.

Inte bara kan exaktheten hos dessa enheter variera beroende på avståndet från ditt nätverk men också en internetkälla kommer mycket sällan direkt från en atomur.

Faktum är att de flesta internetkällor är kända som stratum 2-enheter. Det innebär att de ansluter till en annan enhet - en stratum 1-enhet - nämligen a NTP tidsserver som får tiden direkt från klockan och sänder den till stratum 2-enheten.

Stratum 1 NTP-tidsservrar

För sann noggrannhet och säkerhet finns det ingen ersättning för ditt nätverk stratum 1 NTP-server. Dessa enheter är inte bara säkra, de tar emot en tidskälla externt till brandväggen (ofta med GPS) men de mottar även dessa signaler direkt från atomur (GPS-satelliten som sänder denna signal har en ombord atomur som genererar tiden.

Det här inlägget skrevs av

Stuart

Relaterad läsning