Rösta kallas för att avsluta användningen av GMT och slänga skottet andra

Internationella teleunionen (ITU), som grundar sig i Genève, röstar i januari för att slutligen bli av med det andra spåret, effektivt skrotar Greenwich Meantime.

Greenwich Mean Time kan komma till ett slut

UTC (Coordinated Universal Time) har funnits sedan 1970: s, och styrer redan världens teknologier genom att hålla datanät synkroniserade genom NTP-tidsservrar (Network Time Protocol), men det har en fel: UTC är för precist, det vill säga UTC styrs av atomklockor, inte genom jordens rotation. Medan atomklockreläet är en exakt, oföränderlig kronologisk form, varierar jordens rotation något från dag till dag, och i huvudsak saktar den ner med en sekund eller två om året.

För att förhindra middag, när solen är högst i himlen, från långsamt senare och senare, läggs Leap Seconds till UTC som ett kronologisk fudge, vilket säkerställer att UTC matchar GMT (styrs av när solen ligger direkt ovanför Greenwich Meridian Line , vilket gör det 12-middagstid).

Användningen av språng sekunder är föremål för kontinuerlig debatt. ITU hävdar att det med hjälp av satellitnavigeringssystemen, internet, mobiltelefoner och datanätverk som är beroende av en enda exakt tidsform, måste ha ett system för tidsåtgärder som är precisa och att språngs sekunder orsakar problem för moderna teknik.

Detta mot att ändra Leap Second och i kraft behåller GMT, föreslår att utan det skulle dagen långsamt krypa in i natten, om än i tusentals år. ITU föreslår dock att storskaliga förändringar kan göras, kanske varje århundrade eller så.

Om språng sekunder överges, kommer det effektivt att sluta Greenwich Meantimes förmyndarskap av världens tid som har pågått över ett sekel. Funktionen av signaleringstid när solen ligger över meridianlinjen började 127 år sedan, då järnvägar och telegrafer ställde krav på en standardiserad tidsplan.

Om språng sekunder avskaffas kommer få av oss att märka mycket skillnad, men det kan göra livet enklare för datanät som synkroniseras av NTP-tidsservrar som Leap Second leverans kan orsaka mindre fel i mycket komplicerade system. Google, till exempel, avslöjade nyligen att det hade skrivit ett program för att specifikt hantera språng sekunder i sina datacenter, effektivt smörja språnget andra under en dag.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning