Vem använder atomklockor?

Från satellitnavigering till NTP tidsserveratomklockor används över hela världen.

Vi är alla vana vid att våra klockor kör en minut eller två snabbt eller långsamt. Men den udda minuten påverkar inte våra liv för mycket och vi kan komma vidare. För vissa tekniker och applikationer behövs emellertid en mycket större noggrannhet. Atomklockor är de mest exakta tidsbegränsande anordningarna på jorden. De uppfanns över femtio år sedan när det upptäcktes att oscillationerna hos vissa atomer vid vissa energinivåer aldrig förändrades och vibrerades vid en så hög frekvens (över 9 biljoner gånger per sekund för cesium).

Moderna atomur
är så exakta att de inte kommer att förlora så mycket som en sekund i 100 miljoner år men vem på jorden skulle behöva en sådan noggrannhet? Atomklockor utgör grunden för många moderna applikationer och teknologier och har också hjälpt till att förstå det fysiska universum.

Atomklockor utgör grunden för GPS-satellitnavigeringssystemet som vi använder i våra bilar. Signalerna från atomklockorna ombord på satelliterna är det som används för att triangulera korrekt positionering. Det kan bara göras på grund av tidssignalernas mycket exakta natur. En sekunds felaktighet av a GPS-klocka kunde se att lägga ut information ut med 100,000 km eftersom ljuset kan resa så långt under den tiden.

Atomklockor har också använts som ett sätt att testa teorier av Einstein och andra. Med hjälp av atomur kan vi noggrant mäta tyngdkraften och hur det påverkar tiden. Moderna klockor är så exakta att forskare även kan mäta skillnaden i tyngdkraften (och därmed tiden) vid varje efterföljande tum ovanför jordens yta. De kan också användas för att mäta långsamma processer som kontinental drift eller de små förändringarna i jordens rotation.

Andra tillämpningar där noggrannhet är avgörande är också beroende av atomklockor som flygkontroll där den exakta naturen möjliggör säker övervakning av flygtrafiken. Vägtrafiksystem som trafikljus blir alltmer med hjälp av tidsservrar ansluten till atomur för att säkerställa perfekt synkronisering. Till och med internet beror Internet på atomklockor, speciellt när det används för tidskänsliga transaktioner som bank, handel med aktier och aktier och till och med online-sätesreservering. Utan noggrannhet i tid skulle det inte vara möjligt att använda sådana applikationer, eftersom det också kunde uppstå fel som dubbla bokade platser, sålda aktier innan de köptes.

Dator nätverk synkronisera till atomur genom att använda nätverks tidsservrar. Ofta använder dessa enheter protokoll NTP och få atomur tiden från antingen GPS-systemet eller en radioöverföring. NTP-tidsservrar övervakar och justerar alla klockor på enheter i ett datornätverk för att matcha klockan.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning