Vår tid och reseförtroende på GPS

Eftersom Global Positioning System (GPS) blev först tillgänglig för civil användning i början av 1990: s, det har blivit ett av de mest använda moderna teknikerna. Miljoner bilister använder satellitnavigering, medan frakt- och flygindustrin är starkt beroende av det.

Och det är inte bara att hitta det som vi använder GPS för, många tekniker från datornätverk till trafikljus, till CCTV-kameror, använd GPS-satellitöverföringarna som en metod för att styra tid med att använda ombordklockorna för att synkronisera dessa teknologier tillsammans.

Medan det finns gott om fördelar med att använda GPS för både navigering och tidssynkronisering existerar den både i tid och position och är tillgänglig, bokstavligen överallt på planeten med en klar utsikt mot himlen. En ny rapport från Kungliga Tekniska Högskolan denna månad har dock varnat för att Storbritannien blir farligt beroende av USAs GPS-system.

Rapporten föreslår att med så mycket av vår teknik som nu är beroende av GPS som väg-, järnvägs- och fraktutrustning är det möjligt att eventuella förluster i GPS-signalen kan leda till förlust av liv.

Och GPS är sårbart för misslyckande. Inte bara kan GPS-satelliter slås ut av solfläckar och andra kosmologiska fenomen, men GPS-signaler kan blockeras av oavsiktlig störning eller till och med avsiktlig störning.

Om GPS-systemet misslyckas skulle navigationssystemen kunna bli felaktiga, vilket leder till olyckor, för tekniker som använder GPS som en tidssignal, och dessa sträcker sig från viktiga system vid flygkontroll, till det genomsnittliga affärsdatornätverket, då lyckligtvis saker borde inte vara så katastrofal.

Det här är för att GPS-tid-servrar som tar emot satellits signalanvändning NTP (Network Time Protocol). NTP är det protokoll som distribuerar GPS-tidssignalen runt ett nätverk, justerar systemklockorna på alla enheter på nätverket för att säkerställa att de är synkroniserade. Om signalen försvinner kan NTP dock förbli korrekt och beräkna det bästa genomsnittet av systemklockorna. Följaktligen kan GPS-signalen gå ner, datorer kan fortfarande vara korrekta till inom en sekund i flera dagar.

För kritiska system, dock, där extremt exakt tid krävs hela tiden, dubbelt NTP-tidsservrar används vanligen. Dual-tidsservrar mottar inte bara en signal från GPS, men kan också hämta tidens standardradiotransmissioner som sänds av organisationer som NPL or NIST.

En Galleon Systems NTP GPS Time Server

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning