Ta emot tidssignaler med GPS

Noggrann tid är en av de viktigaste aspekterna för att hålla ett datanät säkert och säkert. Ställen som börser, banker och flygledningskontroll är beroende av säker och korrekt tid. Eftersom datorer är beroende av tid som deras enda referens för när händelser inträffar kan ett litet fel i en tidskod leda till alla möjliga fel, från att miljontals torkas av aktiekurserna till flygplansflygbanor är felaktiga.

Och tid behöver inte bara vara korrekt för dessa organisationer, utan också säkra. En skadlig användare som stör ett tidsstämpel kan orsaka allvarliga problem, så att tidskällor är säkra och korrekta är viktiga.

Säkerhet är allt viktigare för alla slags organisationer. Med så mycket handel och kommunikation som utförs via internet, använder du a källa till korrekt och säker tid är lika viktigt en del av nätverkssäkerheten som skydd mot antivirus och brandvägg.

Trots behovet av noggrannhet och säkerhet är många datanätverk fortfarande beroende av online-tidsservrar. Internetkällor är inte bara opålitliga, med vanliga felaktigheter och avstånd och latens som påverkar precisionen, men en Internet-tidsserver är också osäker och kan kapas av skadliga användare.

Men en exakt, pålitlig och helt säker källa till tid är tillgänglig överallt, 365 dagar per år-GPS.

Medan man allmänt tänkt på som ett navigationsmedel, tillhandahåller GPS i själva verket en atomklocka-tidskod, direkt från satellitsignalerna. Det är den här koden som navigationssystemen använder för att beräkna position men det är lika effektivt att tillhandahålla en säker tidsstämpel för ett datanätverk.

Organisationer som bygger på exakt tid för säkerhet och säkerhet all användning GPS, eftersom det är en kontinuerlig signal som aldrig går ner, är alltid korrekt och kan inte interfereras med tredje part.

Att använda GPS som en källa till tid är allt som krävs a GPS-tidsserver. Med en antenn tar tidsservern emot GPS-signalen, medan NTP (Network Time Protocol) distribuerar det runt nätverket.

Med en GPS-tidsserver, ett datanätverk kan upprätthålla noggrannhet inom några millisekunder av atomurens tidssignal, som översätts till UTC-tid (koordinerad universell tid) tack vare NTP, vilket säkerställer att nätverket kör samma exakta tid som andra nätverk också synkroniseras med en UTC-tidskälla.

Det här inlägget skrevs av

Richard N Williams

Richard N Williams är en teknisk författare och en specialist i NTP-server och tid Synkronisering industrin. Richard N Williams på Google+

Relaterad läsning